Är du barn eller ungdom med PANS?

Är du barn eller ungdom med PANS?

Du är inte ensam. I Sane träffar vi många barn och ungdomar med PANS. Det är ofta bra att kunna lite om sin sjukdom.