Tecknad illiustration av människa som hålls om av händer. Symboler för mediciner, hjärnan och olika symtom omkring.

Ett forskningsprojekt om hur det är att leva med PANS- ur barns, föräldrars, och syskons perspektiv.

Noam Ringer, fil dr, Stockholms Universitet genomför en kvalitativ studie med fokus på föräldrar till barn med svår PANS, barn och ungdomar som själva har svår PANS och syskon till barn med svår PANS.

Vill du veta mer och kanske delta?