Ny föreläsning om immunpsykiatri

Docent Janet Cunningham, Uppsala universitet i samarbete med förbundet Sane.