Illustration av megafon

Ny svensk studie om IVIG

Positiva resultat av hög dos IVIG-behandling vid svår PANS.