Föreläsning och dialogsamtal hösten 2022

Sane bjuder in läkare, sjuksköterskor samt övrig profession på BVC, VC och BUM.