Annas testsida

,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸-SANE-,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸

Uppskattar du att vi svarar på dina frågor?

Att vi hjälper dig att hitta rätt väg i vården? Se till att alla som behöver kan få den hjälpen. Bli medlem i Sane! 200 kr per år (50 kr per familjemedlem och år, som är skriven på samma adress som huvudmedlemmen). Sane behöver alla medlemmar vi kan få, så gör gärna hela familjen till medlemmar. Utan medlemmar kan inte detta stöd finnas. Här blir du medlem och du kan enkelt betala med ditt kort på sidan.

Stödtelefonen:

Länk till Hemsidan, startsidan:

Länk filmen youtube:

Länk till Sanes sida om konferensen och filmerna:

 

film om pans

rapport

https://sane.nu/wp-content/uploads/2021/04/PANS-Suicidalitet-och-sjalvskadebeteende-SANE-rapport-2021-1.pdf

Här kan du ladda ner pph

 

Känn igen symtomen-förändra prognosen
Sanes informationsfilm om Pans.
Överläkare och barnpsykiater Henrik Pelling föreläser om Pans tillsammans med Sanes verksamhetsansvariga Katrin Pettersson. Föreläsningen ger grundläggande information om pans samt hur det är att leva med pans och den vänder sig till alla intresserade.

Boktips

Här finns en kort informationsfilm om studien

 

 

Sanes rapport