Deltagare till IVIG-studie sökes

Har ditt barn eller din patient nyligen fått PANS/PANDAS? Barn/patienter som nyligen insjuknat i PANS/PANDAS med måttliga till svåra symtom kan kvalificera sig för att delta i en IVIG-studie.

 

Följande kriterier skall vara uppfyllda:

  • 6-17 år.
  • Måttlig till svår PANS/PANDAS.
  • Tidsgränserna är 12 månader vid nyligt insjuknande (d v s man får inte ha varit sjuk mer än tolv månader med ett och samma skov) och 24 månader vid recidiv/återinsjuknande/skov (d v s att om man har haft ett skovvist förlopp med försämrings- och förbättringsperioder så skall första insjuknandet inte vara för mer än 12 månader sedan).
  • Barnet får inte ha autism, schitzofreni eller bipolär sjukdom.

 

Läs mer här