Dialogsamtal om PANS/PANDAS

16, tisdag 10:00 – 11:30

Inriktning barn

Inom förbundet i ser vi en oroande ökning av barn och unga vuxna som drabbats av PANS och andra immunpsykiatriska tillstånd och bjuder därför politiker, verksamhetschefer och nyckelpersoner inom vården att lyssna till föreläsning om vad PANS är och diskutera vad som krävs för att möta upp vårdbehovet.

Ni lyssnar på och diskuterar med psykolog och Universitetslektor Noam Ringer, Stockholms universitet, Överläkare och barnpsykiater Henrik Pelling och Sanes ordförande och verksamhetsansvariga Katrin Pettersson.

Anmälan sker senast 10/5 till signup@forbundetsane.se (ange vilket
tillfälle ni önskar delta).
Länk till mötet kommer att skickas till er i god tid innan valt datum.