Egenvård

Även om man vid PANS behöver behandling av kunnig läkare kan man göra en del själv för att minska och/eller hantera symtom och klara den stress som sjukdomen brukar innebära för alla runt den sjuka.

Misstänker du att du eller någon i din familj har PANS?

Du kan gå med i Sanes grupp på facebook, där kan du ställa frågor.

Det finns också en hemlig grupp som är endast för medlemmar i föreningen, den får du tillgång till om du //blir medlem//.

Vad kan du göra hemma om du eller ditt barn drabbats av PANS?

Eftersom PANS är inflammatoriskt brukar många vara hjälpta av att man försöker minska inflammation i kroppen, det kan man exempelvis göra med kostförändringar. Läs mer om anti-inflammatorisk kost här.

Det finns kosttillskott som kan minska inflammation och som kan hjälpa kroppen att hantera så kallade patogener, alltså exempelvis virus eller bakterier. När det gäller barn med PANS har föräldrar ganska olika erfarenheter av vad som hjälper och man får prova sig fram. Här kan du läsa mer om vilka kosttillskott som flera haft hjälp av PANS (observera att man alltid ska diskutera alltid tillskott med sin/barnets läkare).

För föräldrar är det bra att anpassa sina förväntningar på barnets förmåga. Det är ibland svårt att förstå att ett barn som kanske beter sig aggressivt inte kan kontrollera sitt beteende. Det är ofta viktigare att försöka skapa en allians med barnet än att hamna i ”krig”. Att tala öppet med barnet om sjukdomen och symtomen brukar också vara hjälpsamt när det är möjligt. Här kan du läsa om hur du kan tala med ditt barn om PANS.

Att lära sig om tvångsproblematik och de grundläggande KBT-strategierna för att hantera tvång kan göra att tvången i bästa fall minskar, men i vart fall inte eskalerar. Här kan du läsa om hur och varför KBT kan fungera på tvång kan fungera på tvång och vad du kan göra som förälder.

Om du är förälder, ta hand om dig själv sök stöd hos de omkring dig och från samhället. Både anhöriga och sjuka behöver stöd och avlastning. Här kan du läsa om vilket stöd som hjälpt andra.

Sök kontakt med andra drabbade. Via Sane kan du delta i träffar eller onlinegrupper med andra familjer och individer som lever med PANS. Eftersom PANS ofta bidrar till ofrivillig isolering, och det är svårt att förklara sjukdomen för andra brukar mötet med människor som delar liknande erfarenheter betyda mycket. Här kan du läsa om Sanes verksamhet.