Föreläsning om Pans och immunpsykiatri för alla intresserade

Anmäl dig till kostnadsfritt
webbinarium den 27 oktober 2020
för alla intresserade

PANS/PANDAS kan ge plötsliga svåra och komplexa psykiatriska symtom av tvång, tics, ätstörning, ångest, koncentrationsstörningar, aggressionsutbrott, skrivsvårigheter och ledsmärtor, ibland också psykotiska symtom som hallucinationer och paranoida vanföreställningar. Det kan också ibland förväxlas med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Henrik Pelling, barnpsykiater och överläkare har långvarig kunskap om såväl PANS som allmän barnpsykiatri. Katrin Pettersson är socionom och ordförande i Sane med erfarenhet av att leva med ett barn med PANS.
Lär dig mer om Pans. Känn igen symtomen- förändra prognosen.

Datum & tid: 27 oktober kl 10.00-11.15.

Webbinariet riktar sig till alla intresserade.

Anmälan: Senast 21 oktober till  projekt@forbundetsane.se

Ange mailadress och skriv ”27 okt” i ämnesraden. Efter sista anmälningsdagen kommer en länk till webbinariet att sändas ut.

Föreläsningen ingår i en utbildningssatsning som finansieras med stöd av Folkhälsomyndigheten.