PANS/IMMUN­PSYKIATRI

Digital föreläsning för personal inom vuxenpsykiatrin
4 maj 2022 kl. 10:15-11:30
Föreläsare Janet Cunningham, docent Uppsala Universitet

Sista anmälningsdag 27/4-2022

Anmälan sker till signup@forbundetsane.se
Länk till mötet skickas ut med mail någon dag innan.
Föreläsningen är kostnadsfri.

 

Just nu pågår ett viktigt projekt kring information- och kunskapsspridning kring immunpsykiatri. Arbetet pågår under våren och genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Sane har förmånen att bjuda in till en föreläsning om PANS och immunpsykiatriska tillstånd där Janet Cunningham, docent vid Uppsala universitet kommer att berätta mer om den viktiga forskning som bedrivs, om symptombilden och hur professionen kan bistå i arbetet med att identifiera denna patientgrupp.

PANS/PANDAS eller andra immunpsykiatriska tillstånd kan ibland förväxlas med neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk sjukdom då symptombilden är komplex och kan bestå av svåra psykiatriska symtom så som tvång, tics, ätstörning, ångest, koncentrationsstörningar, aggressionsutbrott, skrivsvårigheter och ledsmärtor, ibland också psykotiska symtom som hallucinationer och paranoida vanföreställningar.

Föreläsningen vänder sig till vårdgivare, läkare, forskare, sjuksköterskor, psykologer och annan vårdpersonal inom vuxenpsykiatrin.

Vi vore tacksamma om ni kunde säkerställa att denna unika möjlighet kommer era kollegor och nätverk till godo.
Ni är varmt välkomna att höra av er vid frågor info@forbundetsane.se