Projektfinal 2

 

Här kommer inspelningen av Projektfinalen publiceras inom kort.

PANS och immunpsykiatriska tillstånd hos barn, unga och vuxna, suicidalitet och självskadebeteende

 

Noam Ringer, psykolog och fil dr. i pedagogik som lett forskningsprojektet Att leva med PANS där man undersökt hur barn med PANS, deras föräldrar och syskon upplever sjukdomen, och vad de gör för att kunna hantera den.

Ullakarin Schön, socionom och professor i socialt arbete som gjort en studie om hur det är att som vuxen leva med PANS.

Gunilla Gerland som skrivit rapporten ”Suicidalitet och självskadebeteende vid Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) och andra immunpsykiatriska tillstånd”.

Professor Christopher Gillberg och professor Susanne Bejerot kommer att medverka med reflektioner över betydelsen av de presenterade studierna och hur vi kan gå vidare för att öka kunskap om PANS.