Projektfinal X

Föreläsningar och presentation av forskningsstudier om PANS och immunpsykiatriska tillstånd hos barn, unga och vuxna, suicidalitet och självskadebeteende.

 

Katrin Pettersson
Socionom och ordförande i Sane.
ppn_Katrin_Pettersson

 

Noam Ringer
Psykolog och fil dr. i pedagogik som lett forskningsprojektet Att leva med PANS där man undersökt hur barn med PANS, deras föräldrar och syskon upplever sjukdomen, och vad de gör för att kunna hantera den.
ppn_Noam_Ringer
Rapporten ’Att leva med PANS’

 

Ullakarin Schön
Socionom och professor i socialt arbete som gjort en studie om hur det är att som vuxen leva med PANS.
ppn_Ulla-Karin_Schön
Rapport ’Unga vuxnas berättelser av att leva med PANS’

 

Gunilla Gerland
Författare till rapporten ”Suicidalitet och självskadebeteende vid Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) och andra immunpsykiatriska tillstånd”.
Rapport ’Suicidalitet och självskadebeteende PANS’

 

Christopher Gillberg
Professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, där han sedan 2010 leder Gillbergcentrum. 
ppn_Christopher_Gillberg

 

Susanne Bejerot
Professor i psykiatri, överläkare i Region Örebro län och legitimerad psykoterapeut. 
ppn_Susanne_Beijrot