Sane Södermanland

Sane Södermanland är en nybildad lokalförening med få medlemmar. Föreningen bedrivs helt ideellt och utan ekonomiska transaktioner. Vi bistår Sane Riks med kunskap om lokala förhållanden och är spindeln i nätet när någon från Södermanland efterfrågar föreläsningar etc.

Våra medlemmar erbjuds att delta i Sane Östergötlands medlemsaktiviteter, förutom de aktiviteter som Sane Riks anordnar.

Sane Södermanland är 1 av 26 brukarföreningar som deltar i regionens projekt kring brukarstyrt förbättringsarbete.

Kontakt:
sanesodermanland@forbundetsane.se
Emelie Vestman
0768-949 900
emelievestman@live.se