Intervjustudie om långvariga symtom efter infektion hos barn & unga

Forskare i Lund genomför en studie med syfte att öka kunskapen om postinfektiösa tillstånd. Passa på att berätta om PANS och att patientgruppen finns och hur svårt det ofta är att få adekvat vård snabbt!

MR-studie söker deltagare

Gillbergcentrum i Göteborg i samarbete med forskare vid Harvard, i Basel i Schweiz och på MR-avdelningen i Lund genomför en magnetkamerastudie på barn med PANS/PANDAS.

Sanes hearing i riksdagen

Ta del av filmer och presentationer från ett fullsatt riksdags seminarium om PANS/PANDAS.

Illustration av megafon

Utanför komfortzonen

Professor Christopher Gillberg pekar på hur kunskap saknas där den behöver finnas.

Deltagare sökes till studie för vuxna

Rituximab-placebokontrollerad studie för vuxna med psykossjukdom.

Stöd- och rådgivningstelefon

Behöver du prata och få stöd? Eller fråga om PANS? Då är välkommen att ringa Sanes stöd- och frågetelefon.