MR-studie söker deltagare

Gillbergcentrum i Göteborg i samarbete med forskare vid Harvard, i Basel i Schweiz och på MR-avdelningen i Lund genomför en magnetkamerastudie på barn med PANS/PANDAS.

Sanes hearing i riksdagen

Ta del av filmer och presentationer från ett fullsatt riksdags seminarium om PANS/PANDAS.

Illustration av megafon

Utanför komfortzonen

Professor Christopher Gillberg pekar på hur kunskap saknas där den behöver finnas.

Deltagare sökes till studie för vuxna

Rituximab-placebokontrollerad studie för vuxna med psykossjukdom.

Stöd- och rådgivningstelefon

Behöver du prata och få stöd? Eller fråga om PANS? Då är välkommen att ringa Sanes stöd- och frågetelefon.