Illustration av megafon

Rapport om Covid-19

Hur påverkas familjen? Sane har färdigställt en rapport där 150 föräldrar och närstående till personer med PANS eller annat immunpsykiatriskt tillstånd besvarat en enkätundersökning.

Illustration av megafon

Rapport om suicidalitet och självskadebeteende

Nu är rapporten färdigställd. Ta del av den här.

Behöver du prata med någon?

Du kan ringa Sanes stöd- och frågetelefon. I telefonen svarar Katrin Pettersson, socionom med gedigen erfarenhet av PANS.

Är du barn eller ungdom med PANS?

Är du barn eller ungdom med PANS? Du är inte ensam. I Sane träffar vi många barn och ungdomar med PANS. Det är ofta bra att kunna lite om sin sjukdom.    

Svartvit logotyp med text Arvsfonden

Webbplatsen är ett arvsfondsprojekt