Föreläsning och dialogsamtal hösten 2022

Sane bjuder in läkare, sjuksköterskor samt övrig profession på BVC, VC och BUM.

Illustration av megafon

Ny svensk studie om IVIG

Positiva resultat av hög dos IVIG-behandling vid svår PANS.

Det som inte får hända

Förstå symtomen och förändra prognosen!

Illustration av megafon

Ny svensk rapport om ”Infection and speech”

Disfluency and other speech symptoms in Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome. Läs den här.

Illustration av megafon

Artikel i DN 22/6

Johan 11 år tog sitt liv. Förmodad PANS som aldrig utreddes.

Illustration av megafon

Ny svensk studie om ”parental stress”

En kvalitativ studie om att leva med PANS, läs den här.

Behöver du prata med någon?

Du kan ringa Sanes stöd- och frågetelefon. I telefonen svarar Katrin Pettersson, socionom med gedigen erfarenhet av PANS.