Behöver du prata med någon?

Du kan ringa Sanes stöd- och frågetelefon. I telefonen svarar Katrin Pettersson, socionom med gedigen erfarenhet av PANS.

Är du barn eller ungdom med PANS?

Är du barn eller ungdom med PANS? Du är inte ensam. I Sane träffar vi många barn och ungdomar med PANS. Det är ofta bra att kunna lite om sin sjukdom.