Verksamhet för medlemmar

En del av Sanes verksamhet riktar sig till våra medlemmar. Den mer omfattande verksamheten som ledda syskon– och föräldragrupper är beroende av att vi söker och erhåller verksamhetsbidrag varje år. Utöver detta ordnas också träffar för medlemmar runt om i landet. Då flera lokalföreningar är på gång att bildas kommer de lokala träffarna framöver att hållas i lokalföreningarnas regi på de orter där sådana finns.

Vi uppmuntrar medlemmar att engagera sig lokalt och bilda förening och hjälper gärna till. I lokalföreningar kan man också driva frågor om exempelvis vård genom att uppvakta lokala landstingspolitiker och nätverka med andra föreningar på orten.