Verksamhet för medlemmar

 

En del av Sanes stödverksamhet riktar sig till våra medlemmar. Den mer omfattande verksamheten som ledda syskon– och föräldragrupper, familjeaktiviteter som klättring och bad eller årets stora familjehelg riktar sig till Sanes medlemmar. Via stiftelser och verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten ombesörjer föreningen ett kostnadsfritt deltagande på de aktiviteter vi erbjuder för de medlemmar som önskar delta.

Bild tagen från en av våra familjer där barn, syskon och föräldrar bott på hotell, deltagit i grupp och på föreläsning och badat på äventyrsbad.

”Det är så BRA! Jag får inte för allt i världen missa nästa gång – jag SKA dit!”
Citat från pojke, 7 år, som deltagit i syskongrupp

Utöver detta ordnas också träffar för medlemmar runt om i landet. Då flera lokalföreningar är på gång att bildas kommer de lokala träffarna framöver att hållas i lokalföreningarnas regi med samarbete med riksföreningen de orter där sådana finns.

Vi uppmuntrar medlemmar att engagera sig lokalt och bilda förening och hjälper gärna till. I lokalföreningar kan man också driva frågor om exempelvis vård genom att uppvakta lokala landstingspolitiker och nätverka med andra föreningar på orten.