Är du förälder och misstänker PANS?

Om du misstänker att du eller någon i din familj drabbats av PANS läser du just nu förmodligen allt du kommer över i ämnet. Området är komplext men här ger vi lite kort översiktlig information.

Vilken sorts läkare som gör utredningen och ställer en eventuell diagnos varierar. Det kan till exempel vara en neurolog, en psykiater eller en barnläkare (om det gäller ett barn). Eftersom PANS är förhållandevis okänt och kunskapen under utveckling är det inte alltid lätt att själv gissa sig till om det skulle kunna vara PANS eller inte. Diagnosen ställs utifrån den sammantagna bilden av nuvarande symtom och sjukdomshistoria. En del av det som man ansåg typiskt för PANS, exempelvis det mycket plötsliga insjuknandet – från en dag till en annan – har visat sig inte alltid stämma. En viktig del av utredningen handlar om att utesluta att symtomen beror på något annat och därför kan flera olika prover och undersökningar komma ifråga.

Om du vill ha möjlighet att resonera med andra föräldrar och höra deras erfarenheter i det här skedet kan du gå med i en grupp på Facebook som Sane håller i. I den gruppen finns också andra intresserade. Vill du komma med i ett mer slutet sammanhang finns också en grupp som endast är för betalande medlemmar i föreningen, den får du information om när du går med i föreningen.

Om du är förälder och ditt barn nyss insjuknat vet vi vilken kris hela familjen kan hamna i. Du kan ringa vår stödtelefon om du behöver prata.

Du har säkert många frågor och funderingar. Här kan du läsa vanliga frågor och svar: Frågor och svar om utredning och behandling.