Immunpsykiatri

Immunpsykiatri är ett förhållandevis nytt begrepp som inte har någon exakt definition. Det används för tillstånd där man misstänker att neuroinflammatoriska eller autoimmuna processer bidrar till sjukdom som har psykiska symtom.

Immunpsykiatriska tillstånd kan exempelvis kännetecknas av:

  • Ett flertal nytillkomna (eller kraftigt försämrade) allvarliga psykiska symtom i kombination med kroppsliga symtom.
  • Bortfall av funktioner, exempelvis språk, motorik, kognition och aktiviteter i dagliga livet.
  • Har en icke-typisk debut (till exempel att symtomen debuterar väldigt akut) eller ett icketypiskt förlopp i förhållande till andra diagnoser som kan ge samma eller liknande symtom.
  • Immunpsykiatriska tillstånd kräver ofta att olika specialister samarbetar i team, exempelvis neurologer, psykiater och reumatologer på ett sätt som man inte traditionellt gjort tidigare.