Föreläsningar om PANS och immunpsykiatri

 

Anmäl dig till kostnadsfritt webbinarium hösten 2020
för professionella inom hälso-sjukvård och social omsorg

Vet du om du möter barn med pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS)/pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections (PANDAS) i ditt arbete? 

PANS/PANDAS kan ge plötsliga svåra och komplexa psykiatriska symtom av tvång, tics, ätstörning, ångest, koncentrationsstörningar, aggressionsutbrott, skrivsvårigheter och ledsmärtor, ibland också psykotiska symtom som hallucinationer och paranoida vanföreställningar. Det kan också ibland förväxlas med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Henrik Pelling, barnpsykiater och överläkare har långvarig kunskap om såväl PANS som allmän barnpsykiatri. Katrin Pettersson är socionom och ordförande i Sane med erfarenhet av att leva med ett barn med PANS.
Lär dig mer om Pans. Känn igen symtomen- förändra prognosen.

Datum & tid: 3 november kl 10.00-11.15. Fullbokat.
11 november kl 10.00-11.15. Platser finns ännu.

Webbinariet riktar sig till yrkesverksamma inom hälso-och sjukvård.

Anmälan: Senast 9 november till  projekt@forbundetsane.se

Ange mailadress och skriv ”3 nov” eller ”11 nov” i ämnesraden beroende på vilket tillfälle du väljer. Efter sista anmälningsdagen kommer en länk till webbinariet att sändas ut.

Föreläsningen ingår i en utbildningssatsning som finansieras med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Bilderna till Sanes föreläsning 3 och 11 november finns här

 

Föreläsningar från Sanes internationella konferens 2019

SANE anordnade en internationell konferens i oktober 2019, där forskare och behandlande läkare presenterade olika aspekter av PANS och immunpsykiatri. Detta var en del av ett projekt som finansierats av Arvsfonden. Föreläsningarna filmades och du kan ta del av föreläsningarna på engelska här.