Sanes Föreläsningar

2022

Just nu pågår ett viktigt projekt kring information- och kunskapsspridning kring PANS och immunpsykiatri. Arbetet pågår under våren och genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten. Förbundet Sane bjuder in till två kostnadsfria föreläsningar.

Digital föreläsning för personal inom vuxenpsykiatrin

 

Digital föreläsning för vuxna med PANS, anhöriga, föreningar eller allmänt intresserade i ämnet

 

2019

Föreläsningar från Sanes internationella konferens 2019

SANE anordnade en internationell konferens i oktober 2019, där forskare och behandlande läkare presenterade olika aspekter av PANS och immunpsykiatri. Detta var en del av ett projekt som finansierats av Arvsfonden. Föreläsningarna filmades och du kan ta del av föreläsningarna på engelska här.