Föreläsningar om PANS och immunpsykiatri

Förbundet Sane bjuder in till tre kostnadsfria föreläsningar om PANS/PANDAS under våren 2021  riktade till tre olika områden där vi ser en önskan om mer kunskap om PANS/PANDAS.

 

För dig som arbetar inom hälso- sjukvård och social omsorg

För dig som arbetar inom skola och elevhälsa

För dig som arbetar inom ätstörningsvården

Föreläsningarna ingår i Projektet
”Ökad kunskap om svår PANS och koppling till suicidaliet och allvarliga självskadebeteenden” finansierat med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Föreläsningar från Sanes internationella konferens 2019

SANE anordnade en internationell konferens i oktober 2019, där forskare och behandlande läkare presenterade olika aspekter av PANS och immunpsykiatri. Detta var en del av ett projekt som finansierats av Arvsfonden. Föreläsningarna filmades och du kan ta del av föreläsningarna på engelska här.