Föreläsningar om PANS och immunpsykiatri

SANE anordnade en internationell konferens i oktober 2019, där forskare och behandlande läkare presenterade olika aspekter av PANS och immunpsykiatri. Detta var en del av ett projekt som finansierats av Arvsfonden. Föreläsningarna filmades och du kan ta del av föreläsningarna på engelska här.