En film om PANS

Det kommer att bli bra är en dokumentär där du får möta flera familjer som lever med PANS. Filmen har finansierats med medel från Folkhälsomyndigheten.