Forskning

PANS är ett nytt forskningsområde som allt fler intresserar sig för. Här kan du läsa en intervju med forskaren Susanne Bejerot. Sane arrangerade 2019 en internationell konferens där flera forskare föreläste. Föreläsningarna filmades och kan ses här.

Vi har också sammanställt en rapport på svenska med referat från föreläsningarna på konferensen. Du kan köpa eller ladda ner den här.

Personer sökes till klinisk studie

Susanne Bejerot, Örebros universitet, söker personer till en studie där effekten av ett immunologiskt läkemedel, rituximab, undersöks. Målet med studien är att undersöka om 24 psykiatriska patienter (18-40 år), med schizofreni eller OCD blir bättre efter behandling med rituximab. Rituximab är ett välbeprövat läkemedel (anti-CD20-antikroppar) som används för behandling av flera autoimmuna sjukdomar, exempelvis MS och reumatoid artrit när andra behandlingar har varit overksamma.

För att inkluderas, ska patienten ha varit svårt sjuk sedan minst 2 år och inte ha förbättrats av minst två seriösa försök med gängse psykiatrisk farmakologisk behandling (var och ett under minst 6 månaders tid) eller av KBT (gäller OCD- gruppen). OCD kan ha börjat som sjukdomen Pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS där även PANDAS ingår) och sedan kvarstått i vuxen ålder.

 

Läs mer om studien här INFORMATION OM RITS.200630