Infection and speech

Disfluency and other speech symptoms in Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome

Detta är en rapport av en enkätstudie om ev. påverkan på talet av PANS/PANDAS, med frågeformulär till föräldrar i Sane. 55 svar inkluderades.

Studien var ett examensarbete i logopedi vid Karolinska Institutet av Una Prosell och Hanna Norman, med handledning av Anita McAllister och Per Alm.

Resultatet gav stöd för att PANS/PANDAS kan påverka talflytet. De rapporterade symptomen överlappar med stamning, men det är oklart i vilken utsträckning barnen skulle fått diagnosen stamning.

https://www.sciencedirect.com/..