Dialogsamtal 15-16maj 2023

Presentation från föreläsning av Katrin Pettersson, socionom och verksamhetsansvarig förbundet SANE och Henrik Pelling, barnpsykiatriker.

Inriktning unga vuxna drabbade av PANS/PANDAS
Dialogsamtal15maj2023

Presentation av Ulla-Karin Schön, socionom och professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet
Att leva med PANS

Inriktning barn drabbade av PANS/PANDAS
Dialogsamtal 16maj 2023

Presentation av Noam Ringer, psykolog och fil dr. pedagogik på vid Stockholms Universitet
Att leva med PANS –Barns, föräldrars och syskons erfarenheter och tankar