Rapport om COVID-19

Sane har färdigställt en rapport där 150 föräldrar och närstående till personer med PANS eller annat immunpsykiatriskt tillstånd besvarat en enkätundersökning.

I rapporten som finansierats med stöd av Folkhälsomyndigheten framkommer att Covid-19-pandemin har inneburit problem för flera familjer med barn med PANS och immunpsykiatriska tillstånd, samtidigt som en hel del också upplever att det inte gjort någon stor skillnad.

Ett antal familjer upplevde att möjligheten till stöd och avlastning minskat. Den sociala situationen hade försämrats för 80 av 150 barn, och flera upplevde att vården blivit mindre tillgänglig. Detta tyder på att samhället bör ha en särskild beredskap som innefattar familjer med barn med sjukdomar och funktionsnedsättningar i händelse av pandemi.

Det kan vara sådant som tillfälligt förstärkta stödinsatser via SoL eller LSS, direkt till barnet och/eller hela familjen. Att vården blivit mindre tillgänglig är en alarmerande signal som sam- hället bör vara uppmärksam på.
Många föräldrar ser också möjligheter i att forskning på covid-19 kan leda till bättre kunskap om och fler behandlingsalternativ för PANS och immunpsykiatriska tillstånd.
Här kan du se rapporten i sin helhet.

Läs vår rapport om Covid-19 här.