Sanes verksamhet

Föreningen uppbär organisationsbidrag och projektmedel från Folkhälsomyndigheten för att främja psykisk hälsa och arbeta suicidpreventivt. Verksamheten består idag av flera sorters stöd till drabbade och deras familjer. Detta innefattar bland annat stöd- och rådgivningstelefon, råd och stöd via mejlkontakter och grupper på internet, ledda gruppträffar för föräldrar, barn, vuxna och syskon, zoom-grupper, föräldrautbildning, familjehelger, familjeaktiviteter samt individuellt stöd. Det består också av stöd och kunskap till de drabbades och anhörigas sociala och professionella nätverk.

Vidare består verksamheten av informationsspridning. Vi skapar kontaktytor med, informerar och föreläser för hälso­ och sjukvård, myndigheter, politiker, skolor och övriga som kan komma i/har kontakt med målgruppen. Vi samarbetar med bland annat andra föreningar, läkare i klinisk tjänst, universitet och forskare.