Intervjustudie om långvariga symptom efter infektion hos barn och ungdomar

Forskare i Lund genomför en studie med syfte att öka kunskapen om postinfektiösa tillstånd.
Passa på att berätta om PANS och att patientgruppen finns och hur svårt det ofta är att få adekvat vård snabbt!

Är du mellan 12-21 år och har långvariga symptom efter en infektion? Då kan du delta i en intervjustudie som syftar till att öka kunskapen om postinfektiösa tillstånd hos barn och ungdomar, exempelvis efter covid-19, körtelfeber och hjärnhinneinflammation. Forskarna är intresserade av vilka symptom du/ditt barn har, hur det påverkar dig/ditt barn i vardagen och vilket stöd ni har fått av sjukvård och skola.

Intervjuer bokas in löpande, även under sommaren.

Läs mer om studien och anmälan här

Mer information om studien:

Forskningspersonsinformation 12-14 år

Forskningspersonsinformation 15-18 år

Forskningspersonsinformation 18-21 år

Forskningspersonsinformation till vårdnadshavare till barn under 15 år