Intervjustudie om långvariga symptom efter infektion hos barn och ungdomar

Forskare i Lund genomför en studie med syfte att öka kunskapen om postinfektiösa tillstånd.
Passa på att berätta om PANS och att patientgruppen finns och hur svårt det ofta är att få adekvat vård snabbt!

Är du mellan 12-21 år och har långvariga symptom efter en infektion? Är du vårdnadshavare till en ungdom mellan 12-21 år som har långvariga symptom efter en infektion? Då kan du delta i en intervjustudie som syftar till att öka kunskapen om postinfektiösa tillstånd hos barn och ungdomar, exempelvis efter covid-19, körtelfeber och hjärnhinneinflammation. Forskarna är intresserade av vilka symptom du/ditt barn har, hur det påverkar dig/ditt barn i vardagen och vilket stöd ni har fått av sjukvård och skola.

Sista dagen att anmäla intresse att delta i studien är 31a maj 2024.

Läs mer om studien och anmälan här