Sanes filmer om PANS

PANS/PANDAS – intervjuer 2021, filmen där fyra föräldrar svarar på fem frågor om livet med sjukdomen. Syftet med filmen är att visa utsattheten i sjukdomsbilden och hur situationen ser ut för familj och vänner runtomkring. Filmen är en del i den informationskampanj som genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Filmen publicerades på Facebook med texten: Kära politiker
https://www.facebook.com/saneforbundet

 

 

 

Känn igen symtomen – förändra prognosen är Sanes filmade föreläsning om PANS.
Överläkare och barnpsykiater Henrik Pelling föreläser tillsammans med Sanes verksamhetsansvariga Katrin Pettersson. Föreläsningen ger grundläggande information om PANS och vänder sig till alla intresserade.

 

Det kommer att bli bra är en dokumentär där du får möta flera familjer som lever med PANS.
Båda filmerna har finansierats med stöd från Folkhälsomyndigheten.