Magnetkamerastudie vid PANS/PANDAS

Nu sökes deltagare till MR-studie som Gillbergscentrum gör! Hoppas ni har möjlighet att delta, gärna med både sjuka barn och syskon som vill vara med i kontrollgrupp.
Ni kan mejla anmälan till MR-studie till: mats.johnson@gnc.gu.se

Magnetkamerastudie vid PANS/PANDAS
Göteborg 2024-04-14
Kort information om magnetkamerastudie vid PANS/PANDAS.
Barn kan efter infektion med tex streptokocker eller virus eller andra bakterier få akuta svåra komplexa neuropsykiatriska symptom, med tvång, ångest, irritabilitet, tillbakagång i utvecklingen, motoriska svårigheter, tics, koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, sömnstörning etc. Dessa symptombilder beskrivs med diagnoserna PANS eller PANDAS. Man misstänker att en inflammation bildas i delar av hjärnan genom immunologiska mekanismer.
I denna studie vill vi jämföra magnetkamerafynd (MR fynd) hos barn och ungdomar (6-17 år) med PANS och en kontrollgrupp med barn och ungdomar (i samma åldrar) utan PANS, för att se om det finns några strukturella skillnader i hjärnan och om det finns tecken till inflammation, genom att använda oss av ett MR-protokoll som är extra känsligt för inflammation. Vi vill även jämföra resultat före och efter IVIG-behandling hos en liten grupp barn med PANS som deltagit i IVIG-behandlingsstudie, för att se om behandlingen kan ge några förbättringar av inflammationstecken på MR.
Studien leds av oss på Gillbergcentrum i Göteborg i samarbete med forskare vid Harvard, i Basel i Schweiz och på MR-avdelningen i Lund. Barnet får ligga i magnetkameran ca 30 minuter, titta på film eller lyssna på musik och förutom tiden då man behöver ligga still och ett dunkande ljud från kameran så brukar undersökningen inte ge några besvär.
Ni är mycket välkomna att kontakta oss för mer information om ni skulle vilja delta.

Vänliga hälsningar
Mats Johnson, Universitetssjukhusöverläkare, docent
Parisa Hajjari barnläkare, doktorand
Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet,
Kungsgatan 12 A, 41119 Göteborg