Länkar till publikationer om PANS och Immunpsykiatri

Här har vi samlat lite länkar till publikationer om PANS, PANDAS och Immunpsykiatri.

 

PANS, ett kliniskt syndrom

Behandlingsöversikt för PANS (Pediatric Acute -onset Neuropsychiatric Syndrome)

Panspatienter tål lägre dos neuroleptika och SSRI

Högdos IVIG vid svår Pans (Svensk studie)

IVIG och rehabilitering vid PANS/PANDAS (Italiensk studie)

IVIG vid svår PANDAS (Italiensk studie)

Antikroppar från barn med PANDAS

Immunologiska orsaker till OCD: en autoimmun undergrupp?

Identifiering av sällsynta genetiska variationer vid PANS

Nya rön om Schizofreni

Microglia aktiverat vid PANS, PANDAS och Tourettes syndrom

Inflammation i basala ganglierna vid PANDAS och Tourettes syndrom

Th17 cytokiner och inflammation vid postinfektiös encefalit

Neuroinflammation vid OCD: Sydenhams Chorea, PANDAS och PANS

Psykotiska symtom vid PANS kan spegla svårighetsgraden

Svåra psykossymtom hos unga med PANS/PANDAS

Neuroinflammation kan spela roll i beteendeförsämringar vid autismspektrumstörning

PANS/Pandas- är det dags för fler immunologer och allergologer att  engagera sig?

Leva med PANS, En kvalitativ studie om unga vuxnas erfarenheter

Leva med PANS. En kvalitativ studie om barns erfarenheter

Studieprotokoll – rituximab vid psykossjukdom hos vuxna

Faktorer associerade med ihållande symtom vid PANS

Immunologiska kännetecken hos en Italiensk PANDAS kohort

Utvärdering av C4 genkopia vid PANS

Samband med folatreceptorantikroppar vid PANS/PANDAS

På Pandas Physicians Networks sida med forskningslänkar finns mer att läsa: