Länkar till publikationer om PANS och Immunpsykiatri

Här har vi samlat lite länkar till publikationer om PANS, PANDAS och Immunpsykiatri.

 

PANS, ett kliniskt syndrom

Behandlingsöversikt för PANS (Pediatric Acute -onset Neuropsychiatric Syndrome)

Panspatienter tål lägre dos neuroleptika och SSRI

Högdos IVIG vid svår Pans (Svensk studie)

IVIG och rehabilitering vid PANS/PANDAS (Italiensk studie)

IVIG vid svår PANDAS (Italiensk studie)

Antikroppar från barn med PANDAS

Immunologiska orsaker till OCD: en autoimmun undergrupp?

Identifiering av sällsynta genetiska variationer vid PANS

Nya rön om Schizofreni

Microglia aktiverat vid PANS, PANDAS och Tourettes syndrom

Inflammation i basala ganglierna vid PANDAS och Tourettes syndrom

Th17 cytokiner och inflammation vid postinfektiös encefalit

Neuroinflammation vid OCD: Sydenhams Chorea, PANDAS och PANS

Psykotiska symtom vid PANS kan spegla svårighetsgraden

Svåra psykossymtom hos unga med PANS/PANDAS

Neuroinflammation kan spela roll i beteendeförsämringar vid autismspektrumstörning

PANS/Pandas- är det dags för fler immunologer och allergologer att  engagera sig?

Leva med PANS, En kvalitativ studie om unga vuxnas erfarenheter

Leva med PANS. En kvalitativ studie om barns erfarenheter

Studieprotokoll – rituximab vid psykossjukdom hos vuxna

Faktorer associerade med ihållande symtom vid PANS

Immunologiska kännetecken hos en Italiensk PANDAS kohort

Utvärdering av C4 genkopia vid PANS

Samband med folatreceptorantikroppar vid PANS/PANDAS

Bred aktivering av immunsystemet vid psykossjukdomar

Psykossymtom hos barn och unga med PANS

kvalitativ studie om Svenska föräldrar till barn med PANS

På Pandas Physicians Networks sida med forskningslänkar finns mer att läsa: