Forskningsstudier om PANS

Kvalitativa intervjustudier ”Att leva med PANS – Barn, föräldrar och syskon beskriver sina erfarenheter av att leva med sjukdomen” genomförd och publicerad av Noam Ringer, filosofie doktor i pedagogik och legitimerad psykolog och ”Unga vuxnas berättelser av att leva med PANS” av Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete, Stockholms universitet. Rapporterna är ett samarbete mellan förbundet Sane och Stockholms universitet och en del i ett projekt finansierat med stöd av Folkhälsomyndigheten för att öka kunskap inom området.

Att leva med PANS

Unga vuxnas berättelser av att leva med PANS