”Herxing” – Jarisch–Herxheimer reaktion

Herxheimer-reaktion  eller ”Herxing” som man ofta säger i vardagligt tal syftar på en inflammatorisk reaktion som kan uppstå uppstå vid antibiotikabehandling. Det anses att fenomenet upptäcktes av de två österrikiska läkarna Adolf Jarisch och Karl Herxheimer vid behandling av syfilis. I korthet innebär det att man kan uppleva en kraftig försämring en kort period i början av behandlingen innan man förbättras.

Mekanismer

Mekanismerna är inte helt kända. Jarisch själv trodde att reaktionen kom av att de döende patogenerna (i detta fall så kallade spirocheter) avgav något slags gift som påverkade kroppen. Fenomenet är inte så väl studerat men senare studier tyder på en ökad förekomst av inflammatoriska cytokiner medan reaktionen pågår (cytokiner är proteiner som är en del av immunförsvarets reaktion). Man talar också ibland om att det skulle kunna bero på att vid intracellulära infektioner så måste cellen som bakterien lever i också dö när antibiotikan ska slå ut infektionen och att det av detta blir restprodukter som immunförsvaret måste hantera.

Symtom

”Herxing” tycks vanligare vid vissa sjukdomar än vid andra och kan ge en mängd olika symtom, som till exempel huvudvärk, hudutslag, frossa och annat. En av de vanligaste beskrivningarna vid PANS och en del andra sjukdomar är dock att symtomen på själva sjukdomen förvärras. Det betyder alltså att vid PANS kan de psykiska symtomen öka, patienten får ökade tvång, aggressivitet etc inledningsvis om en antibiotikabehandling påbörjas. Man kan tänka sig att detta beror på att PANS till sin natur är inflammatoriskt och när inflammationen i kroppen ökar – på grund av utsöndringen av cytokiner – så ökar också förekomsten av PANS-symtom. Detta stämmer väl med bilden att PANS-symtom också ökar vid infektioner på grund av att immunförsvaret aktiveras.

Vad kan man göra?

Vid PANS brukar Herxheimer-reaktionen, enligt vad föräldrar till PANS-sjuka barn rapporterar, uppstå allt från ett par dagar, upp till närmare tre veckor in i en antibiotikabehandling. Reaktionen går över av sig självt och för att underlätta kan man ta Ibuprofen som är anti-inflammatoriskt. En del rekommenderar att man ser till att äta nyttigt och dricka mycket vatten för att avlasta kroppen. Eventuellt kan man prova att ge medicinskt kol som finns på apoteket.