Sane Östergötland

Sane Östergötland är en växande lokalförening som arbetar lokalt med att samla och sprida information om PANS och andra neuroinflammatoriska tillstånd. 
Föreningen ordnar aktiviteter och träffar för medlemmar i regionen, ofta i samverkan med Sane Riks. 

Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta oss gärna!

saneostergotland@forbundetsane.se