Sane Östergötland

Sane Östergötland är en växande lokalförening som arbetar lokalt med att samla och sprida information om PANS och andra neuroinflammatoriska tillstånd. Föreningen ordnar aktiviteter och träffar för medlemmar i regionen, ofta i samverkan med Sane Riks. Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta oss gärna!

saneostergotland@forbundetsane.se