Presentationer från Sanes hearing i riksdagen

Sane hade förmånen att hålla ett fullsatt riksdagsseminarium om PANS/PANDAS hösten 2023.

Hur reformerar vi vård, skola och andra samhällsinstanser när forskningen alltmer pekar på att det vi tidigare trott oss veta inte längre är hela sanningen?

Forskningsfältet är spännande och vi står inför ett paradigmskifte vad gäller kunskapen om kopplingen mellan infektion, inflammation och autoimmuna sjukdomar. Kunskapen om att felaktig immunrespons kan ge både neuropsykiatriska och psykiatriska symtom som t ex tics, tvång, koncentrationssvårigheter, ätstörning och psykos behöver öka och tillgång till rätt behandling behöver möjliggöras.

Lyssna på Morris, tillfrisknad från PANS; Katrin Pettersson, ordförande i Sane, Janet Cunningham, universitetslektor och överläkare i psykiatri, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Christopher Gillberg, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Parisa Hajjari Zhao, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin och doktorand, Maria Hellman, specialistläkare barn och Ungdomspsykiatri, Psykiatripartners i Östergötland samt Anders Fasth, professor i pediatrisk immunologi vid Göteborgs universitet och Dr. Michael Daines, docent pediatrisk allergi och immunologi vid Arizona University, USA.

Ta del av presentationer och filmerna nedan:

Presentationer finner du här