Pressrum

Mera om PANS och immunpsykiatriska tillstånd

Forskare och forskning

Rapport på svenska från Sanes internationella konferens om PANS och immunpsykiatri 2019

Intervju med professor Susanne Bejerot i tidningen Specialpedagogik

PANS och PANDAS, forskningsområde vid Gillbergcentrum, Göeborgs Universitet

Information om nätverket Svensk immunpsykiatrisk allians som leds av docent Janet Cunningham, Uppsala universitet, institutionen för Neurovetenskap

Research PANS: Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome. Stanford Medicine.

PANS Clinic vid Stanford Medicine, Stanford Univeristy

Studie som visar förändringar i hjärnan vid PANS

Familjens perspektiv

Intervju med drabbad familj i tidningen Specialpedagogik

Intervju med drabbad familj i nättidningen Special Nest

Hade jag PANS, och inte autism? Intervju med Gunilla Gerland.

Foton som kan användas fritt

Henrik Pelling, tidigare chef vid barn-och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. (Ingen bildbyline krävs).

 

Gunilla Gerland, tidigare ordförande SANE, rapportförfattare (foto: Lisa Wimmerström)

 

Katrin Pettersson, ordförande i Sane och ansvarig för Sanes stödverksamhet, mamma och tidigare verksam som chef på Socialtjänsten. (Ingen bildbyline krävs).