Streptococcal Infection as a Major Historical Cause of Stuttering:
Data, Mechanisms, and Current Importance
Per A. Alm 2020

Per Alm bedriver forskning om stamning vid Uppsala Universitet. När Susan Swedo beskrev streptokockutlöst inflammation i hjärnan under barndomen (PANDAS) så visade hon på likheterna med streptokockutlöst reumatisk feber och Sydenhams korea. När penicillinet gjorde sitt intåg efter andra världskriget gjordes stora framsteg i kampen mot de streptokockstammar som utlöste dessa sjukdomar. Per Alm har visat hur den kraftiga nedgången av dessa sjukdomar hade en motsvarighet i en tidsmässigt samtidig nedgång i streptokockutlöst stamning. Per Alms forskning har öppnat upp för att det är viktigt att se om PANDAS, med enormt varierande vokala och motoriska tics och problemen med tvång och munmotorik vid restriktiv ätstörning, kanske ibland manifesterar sig främst som hastigt påkommen stamning. Då kanske det handlar om aktiv antibiotikabehandling på samma sätt som då reumatisk feber nästan utrotades. En viktig början är att ta hjälp av logopeder i det diagnostiska arbetet och ta fram fallbeskrivningar.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2020.569519/full?fbclid=IwAR0tKAZn0JMVZ2CXyGri7bY1I4PaGfVlTaOG–OLZGBDA8l2mG6fGYrMBYE