Informationsmaterial

Sane har tagit fram informationsmaterial för olika målgrupper. De senaste är en allmän broschyr om PANS och Sane och den andra handlar om vuxna med PANS och riktar sig till psykiatrin. Du kan ladda ned dem som pdf:er här.

Om PANS och Sane

Om PANS hos vuxna och Sane

Folder A5