Studie söker deltagare-immunologiskt läkemedel för psykossymtom hos vuxna

Är du intresserad av att delta i en placebokontrollerad studie som undersöker effekten av ett immunologiskt läkemedel på psykossymtom?
Syftet är att bidra med nya behandlingsmöjligheter.

Kort informationsfilm med Dr Bejerot som berättar om studien:

Personer med psykossjukdom har en ökad sjuklighet i kroppsliga sjukdomar, särskilt autoimmuna. På senare år har ett samband mellan inflammation/autoimmunitet och schizofreni påvisats i många forskningsstudier. Det förefaller som om psykossjukdomen har likheter med andra autoimmuna sjukdomar, tex ledgångsreumatism.
I fallet ledgångsreumatism leder inflammationen till skadat ledbrosk men vid psykos tror vi att inflammationen kan leda till hjärnsymtom i form av t.ex. hallucinationer.

I denna studie avser vi därför att pröva om ett läkemedel (rituximab) som används vid flera olika autoimmuna sjukdomar också dämpar psykossymtom. Deltagarna i studien får dropp med antingen rituximab eller koksalt (placebo) vid ett enda tillfälle i tillägg till ordinarie behandling. Samtliga följs sedan under ett halvt års tid.

Rituximab är ett välbeprövat inflammationshämmande läkemedel som ofta används vid autoimmuna sjukdomar, som tex MS och svår ledgångsreumatism sedan mer än 25 år tillbaka. Cirka 10 000 svenskar behandlas idag med detta läkemedel.

Vi söker deltagare som är:
18 – 55 år
Har en psykossjukdom
Inte behandlas med klozapin/leponex för närvarande

Är du intresserad av att delta i studien, har frågor eller vill ha mer information? Kontakta:

Ansvarig läkare för studien RCT-RITS
Dr Susanne Bejerot
Överläkare Region Örebro län
E-post: RCT-Rits@oru.se
Tel 070-16 55 102

Forskningssjuksköterska
Sandra Schwartz
Tel 070-6526362
sandra.schwartz@regionorebrolan.se

Läs mer här