Föräldragrupper

Sane startade arbetet med ledda föräldragrupper 2017, grupperna leds av Katrin Petterson, socionom.

Några citat från utvärderingar

”Sedan mitt barn blev sjukt har jag varit ensammast i världen, nu är jag inte det längre.”

”Jag har aldrig riktigt tänkt på hur viktigt det är att veta hur jag kan vara mindre stressad, att jag varje dag måste vara medveten om hur jag kan minska min egen stress för att få min familj att överleva.”

”Skönt att få mer fakta, att kunna resonera och råda med varandra. I föräldragruppen vet jag att alla förstår.”

Föräldrar till barn med svår PANS är ofta i kris och har en mycket svår situation. Det är inte ovanligt att man mötts av misstro och ifrågasättanden i vården och det är inte ovanligt att föräldrar är sjukskrivna på grund av stress, utmattning och depression. Man har ofta svårt att få stöd från samhället. Här betyder gemenskapen med andra föräldrar i samma situation mycket.

Ämnen som brukar beröras i grupperna är:

  • sorg över att barnet inte är friskt och oro för framtiden
  • plågan att se sitt barn lida och känslor av otillräcklighet
  • skuldkänslor gentemot friska syskon och partnern
  • vanmakt över att inte hitta läkare som har kunskap
  • hur hantera oförståelse från skola, samhälle, anhöriga
  • stressreduktion

 

All Sanes verksamhet är beroende av att vi får sökta bidrag, grupper för föräldrar och syskon riktar sig till medlemmarna. Om du vill ha mera information, kontakta Sane.