Hälso- & sjukvårdspersonal

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården behöver ha kunskap om PANS. Patienter med PANS kan komma till olika delar av vården, öppenvård och slutenvård. De kan dyka upp på akuten eller på vårdcentralen, på  psykiatrisk eller neurologisk mottagning alternativt en specialistmottagning för exempelvis ätstörningar eller OCD, för att bara nämna några exempel.

Illustration med två ansiktshalvor. Den första plågad, den andra välmående. Mellan ansiktena finns symboler för behandling.

Kort om begreppen

2017 publicerades en omfattande genomgång av tillstånden med riktlinjer för behandling. Enligt denna artikel ska PANDAS ses som en undergrupp till PANS och med den enda egentliga skillnaden att det vid PANDAS finns en känd koppling till streptokocker. Som det ser ut idag har dock de båda tillstånden olika diagnoskriterier.

Man anser idag att PANS hör hemma i samma sammanhang som andra neuroinflammatoriska sjukdomar:

”De generella principer som används för att behandla andra neuroinflammatoriska sjukdomar (autoimmuna encefaliter, systemisk lupus erythematosus (SLE) med CNS-engagemang, etc) gäller troligen också för PANS (särskilt för dem som har allvarliga symtom): 1) Patienter som får immunologisk behandling klarar sig bättre och får skov mer sällan, 2) Patienter som får behandling tidigt klarar sig bättre, 3) När patienter inte svarar på första linjens behandling så förbättrar andra linjens behandling prognos och förebygger skov.”1

 

1. Frankovich J et al. Clinical Management of Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS): Part II–Use of Immunomodulatory Therapies. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Volume 27, Number 7, 2017. Vår översättning.