Sane Västragötaland

Sane Västragötaland lokalförening har som målsättning att stödja våra medlemmar och att sprida kunskap om PANS/PANDAS. När pandemiläget tillåter anordnar vi familjeträffar, föräldraträffar och ibland även föreläsningar. Vi arbetar också för att sprida kunskap om sjukdomen till vård, skola, omsorg och i samhället i stort.

Tveka inte att kontakta oss!

sanevastragotaland@forbundetsane.se