Sane Stockholm

Sane Stockholm är en växande lokalförening som arbetar med att samla och sprida information om PANS och andra neuroinflammatoriska tillstånd. Föreningen ordnar aktiviteter och träffar för medlemmar, ofta i samverkan med Sane Riks. Lokalföreningen är medlem i NSPH Stockholm och samverkar även med andra föreningar. Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta oss gärna!

sanestockholm@forbundetsane.se