Dysautonomi

Dysautonomi/autonom dysfunktion innebär bristande kontroll och samordning av det autonoma nervsystemet.
Autonoma symtom är förhållandevis vanliga, och kan utlösas av långvarig stress och då vara tecken på ohälsa snarare än sjukdom. Men dysautonomi kan också vara en del i en sjukdomsbild, exempelvis autoimmuna encefaliter och vid PANS är det inte ovanligt med autonoma symtom.

Det autonoma nervsystemet reglerar exempelvis blodcirkulation, andning, svettkörtlar och pupiller. Symtomen kan till exempel vara:

  • Yrsel eller svimning när man ställer sig upp, problem med balansen
  • Att hjärtrytmen blir ojämn efter ansträngning eller träningsintolerans (man kan inte anstränga sig på grund av att hjärtrytmen inte anpassar sig till aktivitetsnivån).
  • Problem med överdriven svettning (eller att man svettas för lite).
  • Inkontinens eller andra problem med urinblåsan som exempelvis urinträngningar.
  • Problem med matsmältning (t ex förstoppning, diarré, minskad aptit, illamående).
  • Att pupillerna inte anpassar sig efter ljusförhållanden.
  • Hypoventilering (att man andas med för ytliga andetag så att mängden koldioxid i blodet ökar).
  • Träningsintolerans (man bir fort uttröttad vid fysisk ansträngning).
  • Domningar, stickningar i kroppsdelar.