Stöd- och rådgivningstelefon

Har du frågor om PANS?

Behöver du prata och få stöd? Eller fråga om PANS? Du är välkommen att ringa Sanes stöd- och rådgivningstelefon. I telefonen svarar Katrin Petterson, socionom med lång erfarenhet av att samtala med människor i kris, tillika mamma till ett barn med PANS. Såväl drabbade som anhöriga och professionella är välkomna att ringa.

Boka tid till stöd- och rådgivningstelefon genom att trycka här.

Katrin nås via mail här. Det är ofta högt inflöde på mail och ibland hinner vi inte besvara mail skyndsamt.

Under sommaren är telefonen stängd vecka 27 och 29-32.

Katrin Petterson, socionom