Stödtelefon / telefon för frågor om PANS

Har du frågor om PANS?

Behöver du prata och få stöd? Eller fråga om PANS? Du är välkommen att ringa Sanes stöd- och frågetelefon. I telefonen svarar Katrin Petterson, socionom med lång erfarenhet av att samtala med människor i kris, tillika mamma till ett barn med PANS. Såväl drabbade som anhöriga och professionella är välkomna att ringa.

Måndagar kl. 8:30-10:30 och onsdagar kl. 8:30-10:30.

Om du inte kan ringa på telefontiden går det bra att mejla Katrin och komma överens om en annan tid att bli uppringd på.

Telefonnummer: 0737-393930

OBS. Telefonen är stängd onsdagen den 2 november.

Katrin Petterson, socionom