Sanes stödtelefon

Har du frågor om PANS?

Behöver du prata och få stöd? Eller fråga om PANS? Du är välkommen att ringa Sanes stöd- och frågetelefon. I telefonen svarar Katrin Petterson, socionom med lång erfarenhet av att samtala med människor i kris, tillika mamma till ett barn med PANS. Såväl drabbade som anhöriga och professionella är välkomna att ringa.

Telefontid: Onsdagar 9:30–14:00.

Under sommaren, ändrade telefontider. Telefonen är stängd vecka 29, 30, 32, 33.

Om du inte kan ringa på telefontiden går det bra att mejla Katrin och komma överens om en annan tid att bli uppringd på.

Telefonnummer: 0737-393930

Katrin Petterson, socionom