Hashimotos sjukdom

Hashimotos sjukdom (kallas också Hashimotos tyreoidit) upptäcktes av den japanska läkaren Hakaru Hashimoto som beskrev sjukdomen 1912. Hashimotos sjukdom är en autoimmun sjukdom som påverkar sköldkörteln. När immunförsvaret attackerar sköldkörteln kan det leda till inflammation och skada på vävnaden och resulterar i en minskad produktion av sköldkörtelhormoner.

Symtomen varierar från individ till individ och kan vara både fysiska och psykiska:

  • Trötthet och utmattning
  • Viktökning eller svårigheter att gå ner i vikt
  • Ökad känslighet för kyla
  • Torr hud och håravfall
  • Förstoppning
  • Muskelvärk och stelhet
  • Oregelbunden menstruation hos kvinnor
  • Depression eller ångest

Andra psykiska symtom finns beskrivna, till exempel minnesproblem, koncentrationssvårigheter och förvirring (så kallad ”hjärndimma”). Hashimotos kan också öka känsligheten för stress och andra psykiska påfrestningar.

Behandling
Behandlingen för Hashimotos sjukdom fokuserar vanligtvis på att ersätta de bristande sköldkörtelhormonerna och minska inflammationen i sköldkörteln. Läkare kan ordinera sköldkörtelhormonersättning i form av läkemedel för att balansera hormonnivåerna i kroppen.

Hashimotos encefalopati
Encefalopati betyder ”som påverkar hjärnan”, och begreppet Hashimotos encefalopati syftar på ett tillstånd där den autoimmuna processen påverkar hjärnan. Tillståndet har kopplats till Hashimotos sjukdom genom fyndet av autoantikroppar mot sköldkörteln i blodet. Bland symtomen nämns exempelvis en förändrad psykisk status, förvirring, hallucinationer och vanföreställningar. Ibland förekommer också epileptiska anfall.
Hashimotos encefalopati är ett omdiskuterat tillstånd, och det råder idag inte konsensus om behandling, men vanligtvis innefattar den steroider, exempelvis i form av kortisonpulsar .