Nyhetsbrev

2022

Nyhetsbrev 19 augusti

Nu är det dags att anmäla sig till höstens grupper och aktiviteter!

 

Nyhetsbrev 9 juni

Nu är första studien i Sanes projekt där vi samarbetat med Stockholms universitet publicerad. Om stress hos föräldrar till barn med PANS.

 

Nyhetsbrev 16 mars

Sane riks genomför tillsammans en undersökning om upplevelse av bemötande avseende vård för barn 0-18 år med PANS/PANDAS/immunpsykiatriska tillstånd. Ditt deltagande är av stor betydelse.

 

Nyhetsbrev 4 mars

Sane lokalförening VGR bjuder in till digital föreläsning om PANS med läkare Parisa Hajjari 23/3 kl 18:00-19:00

 

Nyhetsbrev 2 februari

Året 2022; Nu har vi fått besked att Folkhälsomyndigheten även i år har beviljat Sane verksamhetsbidrag och projektmedel och vi fortsätter vårt arbete med att sprida kunskap om PANS och immunpsykiatriska tillstånd.

 

2021

Nyhetsbrev 21 december

Kära medlemmar, vi vill tacka för året 2021 och önskar er en fin jul och ett gott nytt år!

 

Nyhetsbrev 3 september

Hösten 2022; Missa inte digitala föreläsningar för medlemmar!

 

Nyhetsbrev 28 juni

Lite om vad vi gjort våren 2021.

 

Nyhetsbrev 16 januari