Immunsystemet

Bok om hjärnan och immunsystemet

Professor Paul H Patterson har skrivit en intressant bok om kopplingarna mellan immunsystem och hjärna. Infekterat beteende: Hur hjärna och immunsystem kommunicerar vid autism, schizofreni och depression (Pavus Utbildning).

Blått bokomslag med vit text

Immunsystemet är mycket komplext och samspelar med andra kroppsliga funktioner på ett sofistikerat sätt. Det här ska ses som en förenklad och schematisk förklaring av immunsystemet och de mekanismer som kan vara av intresse att förstå när man sätter sig in i PANS.

Olika immunförsvar

Människan har två immunförsvar:

  • Det nativa immunförsvaret som vi föds med. Det har till uppgift att ge ett omedelbart skydd, som exempel så utsöndras adrenalin som gör oss alertare när vi står inför ett hot eller en fara, adrenalinet gör också att blodet  koagulerar snabbare så att vi får en snabbare sårläkning om vi skulle bli skadade. Det hanterar också infektioner i första ledet och har en kortare ”startsträcka” än det adaptiva.
  • Det adaptiva (som också kallas det specifika immunförsvaret). Det utvecklas under vår barndom och uppväxt och kan skapa minnen av tidigare infektioner vilket gör att man kan bli immun mot vissa sjukdomar.  Det adaptiva immunförsvaret aktiveras vid en infektion och utlöser olika kedjereaktioner med syfte att ta död på ”det främmande”, alltså den patogen som infekterat kroppen. Detta är en långsammare process, och ett led i den är att det skapas så kallade antikroppar mot patogenet.
Antiinflammatorisk kost

Antiinflammatorisk kost handlar både om att ta bort och lägga till födoämnen i kosten. Vissa födoämnen kan driva på inflammation i kroppen (till exempel gluten, socker och mjölkprotein) och andra hjälper till att hindra eller förebygga inflammation (till exempel gröna bladgrönsaker, vissa kryddor som gurkmeja och vitlök, kokos).

Som alltid när det gäller kost kan man gå ”all-in” och lägga om kosten helt, eller så kan man göra det delvis.

Även om antiinflammatorisk kost inte botar svårare PANS så är det många som tycker att det tillsammans med annan behandling har gjort stor skillnad vad gäller PANS-symtom.

Hur kan det vara så? Eftersom PANS är en inflammatorisk sjukdom (inflammation är en del av immunförsvarets reaktion) så tycks sådant som ökar inflammation också öka symtomen vid PANS.

Det vetenskapliga stödet för antiinflammatorisk kost vid inflammatoriska sjukdomar är inte klarlagt och det är svårt att forska på dieter, men många upplever alltså symtomlättnad av att anpassa kosten på detta sätt.

Vad är en patogen?

En patogen är något som kommer utifrån, exempelvis ett virus, en bakterie eller en parasit. En infektion orsakas av en patogen.

Vad är antikroppar?

Antikroppar är proteiner som skapas av det adaptiva immunförsvaret för att kunna upptäcka och identifiera patogener, och därmed bidra till en process som leder till att kroppen kan bekämpa patogenerna. I denna process startas också en inflammation.

Infektioner och inflammationer

  • En infektion orsakas av en patogen som kommer utifrån.
  • En inflammation är immunförsvarets reaktion på exempelvis en infektion eller en skada och kommer alltså inifrån kroppen. Inflammationen ökar blodflödet och området svullnar och blir varmt. Det måste inte finnas en infektion för att inflammation ska uppstå.

Det finns en ökande kunskap om hur inflammationer ligger bakom och/eller samspelar med sjukdomstillstånd. Området har på senare år blivit högintressant för forskare. På den sista tiden talar man också allt mer om och forskar på kopplingen mellan inflammatoriska tillstånd och psykiatriska sjukdomar.

Autoimmunitet

Autoimmun betyder att kroppens immunförsvar attackerar den egna kroppen, det finns många autoimmuna sjukdomar.
Något får immunförsvaret att tro att kroppen är ”främmande” och antikroppar kan skapas mot den egna vävnaden, de kallas då autoantikroppar. Vid autoimmuna encefaliter har kroppen skapat antikroppar mot proteiner i hjärnan.
Autoimmuna sjukdomar skapar ofta kronisk inflammation och ibland talar man om autoimmuna inflammationssjukdomar. Det finns många olika autoimmuna sjukdomar och de ökar i samhället, antagligen har livsstil betydelse eftersom vi kan ”göda” eller ”minska” inflammatoriska processer beroende på hur vi lever. Det är exempelvis därför många upplever att så kallad anti-inflammatorisk kost hjälper till att minska symtomen när man har en autoimmun inflammationssjukdom.

Immunförsvaret och tarmen

Immunförsvaret är inte en isolerad process utan samverkar med andra funktioner i kroppen. På senare år talar man mycket om kopplingen mellan tarmen och immunsystemet där forskning pekar mot att en hälsosam tarmflora, vilket betyder att den är rik goda på tarmbakterier, påverkar immunförsvaret positivt och tvärtom att en fattig tarmflora påverkar immunförsvaret negativt. Detta är också ett skäl till att kost och kosttillskott kan vara hjälpsamt vid inflammatoriska sjukdomar.