PANS i skolan

Arbetar du i skolan och har en elev med PANS? Här är en kort information till dig. Läs också gärna intervjun med Emma Sjöberg, läraren som arbetar som resurs till ett barn med PANS.

Symtom

Barn med PANS förlorar ofta färdigheter inom skolämnen och även motorisk funktion brukar påverkas. Många blir känsliga för intryck och har en stor trötthet. De kan ha svårt att kontrollera sina impulser och PANS-sjuka barn kan få aggressionsutbrott och bete sig märkligt, det är inget de ”väljer” att göra. Många barn får ”blackouter” vid sådana utbrott och har efteråt svårt att komma ihåg vad som hände.

Svår separationsångest är vanligt och det kan göra det svårt att få barnet till skolan, ibland måste en förälder vara med under hela skoldagen, vilket naturligtvis är mycket krävande för familjen. Vid långvarig sjukdom utan behandling kan det hända att den allmänna begåvningen blir nedsatt, ibland kan alla förmågor komma tillbaka med behandling. Många barn får särskilt svårt att skriva och rita. Det är mycket vanligt att handstilen påverkas av sjukdomen. Andra vanliga symtom är depression, urinträngningar, värk i muskler, huvudvärk, tics, restriktivt födointag, ångest- och panikattacker.

En del barn kan dölja flera av sina symtom i skolan och fungera bättre i skolan än hemma.

Anpassningar

Eleven kan periodvis eller fortlöpande behöva särskilt stöd i form av hjälpmedel, anpassad skolgång, resursperson eller liknande. Ett barn som har PANS kan ofta påminna om barn med adhd och autism och behöva liknande anpassningar. Men eftersom PANS ofta kommer och går i skov (sämre perioder) är det viktigt att anpassningarna har stor flexibilitet. Möjlighet till vila och/eller avskildhet under skoldagen kan behövas.

Bemötande

Barn beskriver att det är tungt och jobbigt att ha PANS. Visa förståelse, hjälp barnet att bygga självkänsla och skuldbelägg inte barnet om det hamnat i konflikt kring något. När PANS beskrivs infrån säger både barn och ungdomar att de kan uppleva att de är ”fjärrstyrda” – de har alltså ofta ingen kontroll över sitt beteende när symtomen slår till.

Att vara förälder till ett PANS-sjukt barn innebär ofta en kris och svår stress för hela familjen. Det är skrämmande att se sitt barn förändras dramatiskt, ett tidigare självständigt barn kan bli mycket beroende av föräldrar. Var förstående och stötta familjen. Om eleven varit sjuk sedan före hen började i din skola är det också viktigt att förstå att det för familjen funnits ”ett annat barn” tidigare.