Bli medlem!

Genom att bli medlem stödjer du föreningen. Du måste inte vara drabbad av PANS själv, utan kan bli medlem för att stödja oss. Som medlem får du till exempel möjlighet att delta i föreningens aktiviteter och tillgång till en diskussionsgrupp på facebook som är enbart för föreningens medlemmar. Vill du vara en aktiv medlem är det förstås välkommet, det finns många områden och uppgifter där medlemmar kan bidra genom att engagera sig, men det är inte nödvändigt.

Det är enkelt att bli medlem, det kostar 200 kronor per år. Ditt medlemskap fungerar som en prenumeration och gäller ett år från det datum du tecknar det. Därefter löper det på årligen om du inte aktivt säger upp det. Cirka två veckor innan pengar dras för nästa år får du ett meddelande om att summan kommer att dras från ditt konto ett visst datum (alternativt att du kan säga upp och avsluta medlemskapet).

Föreningen behöver sina medlemmar, antalet medlemmar påverkar exempelvis vilka bidrag vi kan söka och vilka paraplyorganisationer vi kan knyta oss till. Därför erbjuder vi också familjemedlemskap. Du kan teckna medlemskap för alla familjemedlemmar som är skrivna på samma adress som en fullbetalande medlem, de kostar då 50 kr per person och år. Du lägger till familjemedlemskap i nästa steg.