kvalitativ studie om svenska föräldrar till barn med PANS

”Resultaten illustrerar ett behov av fördjupade kunskaper om PANS inom psykvården och förstärkt personcentrerad vård där föräldrar ses som värdefulla kunskapsbärare”

År 2022 avslutade Förbundet Sane ett projekt i samarbete med Noam Ringer PhD och leg. psykolog och Ulla-Karin Schön socionom och Professor i socialt arbete, Stockholms universitet. Projektet ledde till fyra publicerade studier om upplevelsen att leva med PANS. För några dagar sedan publicerade Noam Ringer och Ulla-Karin Schön ytterligare en artikel. De undersöker processen genom vilken föräldrar till barn med PANS skaffar sig kunskap om tillståndet; orsakerna som får föräldrar att söka kunskap; de sätt på vilka de söker kunskap; och det sätt på vilket denna kunskap tas emot av sjukvårdspersonal.

Studien finner du här