Ekonomisk hjälp, stiftelser och fonder

När man lever med långvarig sjukdom eller har ett sjukt barn blir inte sällan ekonomin försämrad och då kan det vara bra att veta var man kan söka hjälp.

Här har vi samlat länkar till några stiftelser och fonder. Det är lite olika ansökningsförfarande för de olika stiftelserna. På deras hemsidor finns detaljerad information om hur man söker. Man kan också söka upp en diakon inom Svenska kyrkan. De har ibland medel att dela ut till behövande. För det behöver man inte vara troende eller medlem i kyrkan.

Eva och Oscar Ahréns stiftelse, bidrag för barn, gamla, sjuka och handikappade. 1/10 – 31/1.
https://www.ahrenstiftelse.se

Dr Felix Neuberghs stiftelse, för personer med funktionsnedsättning. 1/10 – 30/11.
http://www.felixneubergh.se

Crafoordska stiftelsen, barn och ungdom. 1/7 – 1/9.
https://www.crafoord.se

Svenska kyrkans stiftelser och fonder, funktionshindrade, sjuka. 15/5 – 30/6.
https://www.svenskakyrkan.se/sok-stiftelser-och-fonder

Henning och Greta Anderssons minne, långvariga svåra sjukdomar. Senast 31/3.
https://www.anderssonsminne.se

Petter Silfverskiölds minnesfond, barn och unga långvarig sjukdom Göteborg och Bohuslän. Senast 10/3.
https://www.pettersilfverskioldsminnesfond.se

Sunnerdahls handikappfond, barn och unga med funktionsnedsättning. Senast 15/2.
https://sunnerdahls-handikappfond.se

Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond, för behövande.
https://wmlundgren.se/understodsfonden/

Föreningen FVO, behövande.
https://foreningenfvo.se

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas. Här finns fler fonder att söka.
https://stiftelser.lansstyrelsen.se